پروژه و موسسه شما، مثل خودتان، نیاز به شناسنامه دارد.
کارآفرینان اجتماعی سعی می‌کنند که ارتباط درستی را با دنیای تجارت تعریف کنند و با تولید درآمد، به...
دوستی می‌گفت: "هر جا مدیریت استراتژیک را یک جور معنا کرده‌اند؛ تعریف‌های زیادی دیده‌ام ولی دست‌ آ
در موضوع کارآفرینی اجتماعی ایجاد تعادل بین تاثیرات اجتماعی کار و ساختن پول و تجهیز منابع از اهمیت
هنگام شروع هر گونه کسب و کار، پایداری و توسعه دغدغه‌های اصلی شما خواهند بود.
یکی از قدیمی ترین، موثرترین و رایج ترین ابزارها برای ایجادِ تغییرات اجتماعی، الگوی سازمانی دایره
موسسات آموزش عالی در ایران از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
چهارچوب تجزیه و تحلیل "سافا" ابزاری ساده اما مهمی است که به طور گسترده استفاده می‌شود.
;