شادمانی ناخالص ملی

اصطلاح "شادمانی  ناخالص ملی" در سال 1972 توسط پادشاه سابق بوتان Jigme Singye Wangchuck، ابداع شد. او متعهد شد که با استفاده از فرهنگ منحصر به فرد بوتان بر اساس ارزشهای معنوی بودایی در جهت رفاه مردم آن سرزمین بکوشد. فکر این بود که یک شاخص برای سنجش میزان رفاه مردم ابداع شود. شاخصی که فقط براساس میزان شکوفایی اقتصادی و سطح درآمد نباشد. در واقع شاخص شادمانی ناخالص ملی در مقابل تولید ناخالص ملی قرار گرفت. این شاخص شاخصی همه جانبه نگر است و تنها به وضعیت اقتصادی نگاه نمی کند. به طور اصولی فکر این است که توسعه برای رفاه مردم است. وشادمانی می تواند محصول نهایی توسعه باشد. این که مردم به نهایت استفاده از ظرفیت های موجود برسند و در یک همزیستی مسالمت آمیزبا طبیعت به آرامش و شادمانی دست پیدا کنند. برای اینکه این شاخص سنجیده شود یک ابزار مطالعاتی توسط دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا ابداع شد. به دیگر سخن امروزه این امکان وجود دارد که شاخص شادمانی یا شادمانی ناخالص ملی سنجیده شود.

مانند بسیاری از شاخص های روانی و اجتماعی، صحبت کردن از شاخص شادمانی راحت تر از محاسبه ی آن است.  اگر چه محاسبه این شاخص دشوار است ولی شاخص بسیار قابل فهمی است. خروجی فرایند توسعه خوب بودن و رفاه است. رفاهی که همراه با طبیعت باشد. سالم و صلح طلب باشد. رفاهی که با آرامش باشد و درنهایت منجر به شادمانی مردمان شود.  درکشور بوتان برنامه های توسعه حول و حوش این شاخص شکل می گیرد. این شاخص با آرمان توسعه پایدار هم خوان است. امروزه در سراسر دنیا بسیاری از متخصصان روی این مفهوم کار می کنند.

نسل دوم GNH  این شاخص را به عنوان یک شاخص اجتماعی اقتصادی درنظر می گیرد و در سال 2006 میلادی توسط مد جونز رییس موسسه بین المللی مدیریت ارایه شد. ارزش این شاخص براساس محاسبه ی موارد ذیل سنجیده می شود:

  • سلامتی اقتصادی : این میزان از طریق اندازه گیری مستقیم میزان بدهی مصرف کنندگان، متوسط درآمد ، شاخص قیمت و میزان درآمد سنجیده می شود.
  • سلامت محیط زیستی: با اندازه گیری میزان شاخص های محیط زیست مثل آلودگی محیط، ترافیک و آلودگی صوتی سنجیده می شود.
  • سلامت بدنی : از طریق اندازه گیری متغییرهای سلامتی و میزان بیماری های سخت در جامعه سنجیده می شود.
  • سلامت روانی : از طریق مطالعه و بررسی میزان مصرف داروهای ضد افسردگی و روانی و تعداد بیماران تحت درمان سنجیده می شود.
  • سلامتی محل کار: از طریق اندازه گیری وضعیت محیط های کارو میزان رضایت مندی کارکنان، و علاقمندی کارکنان به تغییر محیط کار یا تعداد پرونده های در دست اقدام مراکز قضایی سنجیده می شود.
  • سلامتی اجتماعی : از طریق بررسی میزان جرم و جنایت و دعواهای خانوادگی و نرخ طلاق سنجیده می شود.
  • سلامتی سیاسی : از طریق بررسی میزان دموکراسی های محلی، آزادی های فردی و درگیری های خارجی سنجیده می شود.

شما چه فکر می کنید. در محیط زندگی شما وضع چطور است . آیا شاخص شادمانی در وضعیتی مطلوبی است؟

منبع عکس

سلامت و بهداشت
;